Pričekajte molim

O nama

panorama

Privatna srednja škola s pravom javnosti Široki Brijeg registrirana je 2002. godine kao javna ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih. Škola je upisana u registar srednjih škola u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke. Djelatnost škole je srednjoškolsko stručno obrazovanje, osposobljavanje, prekvalifikacija i doškolovanje te stručno usavršavanje odraslih polaznika.

Za sve programe srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikacije, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih, koje realizira i izvodi, škola posjeduje suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Spomenuti programi realiziraju se instruktivno-konzultativnom nastavom po predviđenom nastavnom planu i programu i godišnjem programu rada škole. Nastavu izvode kvalificirani stručni suradnici sukladno Zakonu i godišnjem programu škole.

Sjedište škole smješteno je u mjestu Privalj u Širokom Brijegu. Objekat škole zadovoljava sve predviđene pedagoške standarde za kvalitetan nastavni proces. Učionice su opremljene prema pedagoškim standardima i zadovoljavaju sve sanitarne i zdravstveno higijenske uvijete. U sastavu škole osiguran je i sagrađen prostor za parkiranje kao i poligon za praktičnu nastavu prema zahtjevima nastavnih planova za pojedine strukovne sadržaje.